Om JZ Riv Aktiebolag

Vi är ett etablerat rivningsföretag som startade 2009, och har erfarenhet av professionell håltagning, rivning samt sanering i över 20 år. JZ Riv AB åtar alla typer av jobb och erbjuder skräddarsydda lösningar med trevlig och kompetent personal som har viljan att göra våra kunder nöjda! 

Våra arbetare har utbildning för hantering av asbest och PCB samt övrigt miljöfarligt avfall. Vi har tillstånd enligt AFS 2006:01.

Våra tjänster

Nedanstående tjänster ingår som vanliga uppdrag för JZ Riv AB:

Håltagning

 • Kärnborrning
 • Väggsågning
 • Golvsågning
 • Industrihåltagning
 • Installationshåltagning
 • Spårning i vägg för installationer
 • Balkongbilning

Sanering

 • Asbest
 • PCB
 • Eternit
 • Rörböjar
 • Svartlim

Rivning

 • Lättrivning

Golvslipning

 

Arbeten över hela Stockholm

Vi hjälper kommersiella beställare som företag och fastighetsägare över hela Stor-Stockholm. Inget jobb är stort eller litet för oss. Kontakta oss gärna för ett framtida samarbete!